SPD. Sistema Personalitzat de Dosificació

El SPD és un dispositiu tipus blíster en el qual està distribuïda tota la medicació que pren el pacient de forma sòlida, seguint les indicacions mèdiques. Abasta tota la setmana i està identificada clarament en els dies de la setmana, així com en els moments del dia (matí, migdia, tarda i nit). El SPD és un envàs d’un sol ús, segur, higiènic i estable, que garanteix les propietats físico-químiques i galèniques del medicament.

 spd

SERVEI DE COACHING SANITARI

Consisteix en un procés de canvi per aconseguir objectius de salut, passant d´una situación no satifactòria a un altre, mes desitjada i funcional. Fent que el pacient canviï la perspectiva per afrontar els seus problemas de salut.

Es útil tant en l´àmbit preventiu com en patologies cròniques.


SERVEI D´APLICACIÓ DE L´INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL EN LA SALUT
Aconseguim promoure canvis emocionals i conductuals per a millorar la salut, donat la importancia que tenen les emocions i els sentiments en la salut i la malaltia.

Ajuda a gestionar les emocions per procurar un benestar tan físic o mental.