SPD. Sistema Personalitzat de Dosificació

El SPD és un dispositiu tipus blíster en el qual està distribuïda tota la medicació que pren el pacient de forma sòlida, seguint les indicacions mèdiques. Abasta tota la setmana i està identificada clarament en els dies de la setmana, així com en els moments del dia (matí, migdia, tarda i nit). El SPD és un envàs d’un sol ús, segur, higiènic i estable, que garanteix les propietats físico-químiques i galèniques del medicament.


SERVEI DE COACHING SANITARI

Consisteix en un procés de canvi per aconseguir objectius de salut, passant d´una situación no satifactòria a un altre, mes desitjada i funcional. Fent que el pacient canviï la perspectiva per afrontar els seus problemas de salut.

Es útil tant en l´àmbit preventiu com en patologies cròniques.

ANÀLISI CAPIL·LAR

T’oferim tractaments capil·lars d’alta efectivitat basats en analítiques completes de la pell, els bulbs pilosos i la tija del cabell.

A Farmàcia Mercè Badia et realitzem un anàlisi personalitzat i gratuït per comprovar quins són els símptomes que afecten el teu cabell i la millor manera de solucionar-ho.